مؤسسه منظومه خرد و مجتمع آموزشی خرد هیچ شعبه‌ای در تهران و شهرستان‌‌ها ندارد.

  

اطلاعیه‌ی پیش‌ثبت‌نام مدارس خِرد در  سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷

ورود به صفحه‌ی پیش‌ثبت‌نام 

ورود به صفحه‌ی رهگیری پیش‌ثبت‌نام

شروع پیش‌ثبت‌نام مقطع پیش‌دبستان، یکشنبه هشتم بهمن ساعت ده صبح