مؤسسه منظومه خرد و مدارس منظومه خرد هیچ شعبه‌ای در تهران و شهرستان‌‌ها ندارد.


 

اطلاعیه‌ی پیش‌ثبت‌نام مدارس خِرد

در سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷