دانش آموز عزیز فاطمه (ملیکا) غریب‌دوست

موفقیت شما را در کسب مدال نقره  المپیاد ادبی کشوری تبریک می‌گوییم. توانایی و پشتکار شما قابل تحسین است.
آینده ای روشن و امیدبخش را برایتان آرزومندیم.

 

«مدیران، معاونان، کادر آموزشی واداری و انجمن اولیا و مربیان»