تاریخ تحویل کارت ورود به جلسه آزمون های دوم دبیرستان(ریاضی، تجربی و هنر) و سوم دبیرستان(ریاضی، انسانی و هنر)

روزهای دوشنبه ۴ /۹۴ ، چهارشنبه ۶ /۹۴ و شنبه ۹ /۹۴

ساعت هشت الی دوازده صبح

مدارک لازم:

  • ۱ قطعه عکس 4*3 که مربوط به سال جاری باشد.
  • ۱ کپی از صفحه‌‌ی اول شناسنامه‌‌ی دانش‌‌آموز
  • ۱ کپی از کارنامه‌‌ی ترم اول سال جاری (برای مشاهده شرط معدل به اطلاعیه‌ی پیش‌ثبت نام مدارس خرد مراجعه کنید)
  • رمز ارایه‌‌شده پس از ارسال فرم پیش‌‌ثبت‌‌نام الکترونیکی

 تاریخ مجدد تحویل کارت ورود به جلسه آزمون های هفتم و هشتم

یکشنبه ۱۰ /۹۴

ساعت هشت الی دوازده صبح

مدارک لازم:

  • ۱ قطعه عکس 4*3 که مربوط به سال جاری باشد.
  • ۱ کپی از صفحه‌‌ی اول شناسنامه‌‌ی دانش‌‌آموز
  • ۱ کپی از کارنامه‌‌ی ترم اول سال جاری (معدل بالای ۱۹برای پایه هشتم)
  • رمز ارایه‌‌شده پس از ارسال فرم پیش‌‌ثبت‌‌نام الکترونیکی

برای تکمیل نظرسنجی ها به پنل کارنامه ها، بخش پرسشنامه مراجعه کنید.