Blog image

دانش آموزان ورودی هشتم و نهم

  قابل توجه دانش آموزان ورودی هشتم و نهم


به اطلاع می رساند برای دانش آموزانی که طی تابستان به فراگیری زبان پرداخته اند، فقط روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۹ امکان برگزاری آزمون تعیین سطح وجود دارد. لازم است این عده از دانش آموزان تا دوشنبه ۹۶/۶/۲۷ مراتب حضورشان را به اطلاع مدرسه برسانند. 


دفتر متوسطه ی یک