Blog image

متوسطه ۱

فعالیت‌های گروه دانش‌آموزی محیط زیست متوسطه‌یک به مناسبت روز جهانی غذا برای کاهش دورریز غذا:

اطلاع‌رسانی به شیوه‌های مختلف: 
- صحبت سر صف برای دانش‌آموزان متوسطه‌یک و دبستان 
- تهیه پوستر و اطلاعات مربوط به میزان مواد و آب مصرف‌شده برای تهیه غذاهای مختلف
- حضور موثر در نهارخوری مدرسه و گفتگو با دانش‌آموزانی که دور ریز غذا داشتند و سعی در ایجاد فرهنگ‌سازی

*به همکاری همه خردی‌ها برای به صفر رساندن‌ پسماند غذا امیدوار هستیم*