Blog image

خانه هنر

کارگاه نمایشگاه خانه هنر خرد در یک جمعه فرهنگی برگزار گردید. 
برپایی این نوع برنامه‌ها فرصتی است برای دیده شدن محصول ایده پردازی و مهارت‌هایی که فرزندان عزیزمان آموخته اند.
از تمامی اولیای گرامی که صبح روز جمعه‌ی خود را در کنار ما صرف تشویق و همراهی هنرجویان خانه هنر خرد کردند، صمیمانه قدردانی می نماییم.