Blog image

خانه هنر خرد

خانواده‌های محترم و هنرجویان گرامی 

 لطفا برای ثبت‌ نام ترم زمستان خانه_هنر خرد حداکثر تا دوشنبه ۲۷ آذر ماه اقدام کنید.

شرکت در فعالیت‌های خانه هنر برای همه امکان‌پذیر است.

برای اطلاع از برنامه‌ها و زمان‌بندی کلاس‌ها می توانید به کانال خانه هنر خرد مراجعه کنید.

t.me/kheradart