Blog image

پایه سوم دبستان تا پیش دانشگاهی

  • زمان برگزاری آزمون:پنجشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۷
  • مهلت ثبت نام یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

شرایط شرکت در مسابقه: کلیه دانش آموزان پایه سوم دبستان تا پیش دانشگاهی می توانند در این مسابقه شکت کنند.