Blog image

متوسطه‌۱

قابل توجه اولیا و دانش‌آموزان متوسطه‌۱

یاداور می‌شود دانش‌آموزان فردا پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۷ از ساعت ۷ تا ۱۲:۳۰ جهت انجام امور مربوط به انجمن‌ها در مدرسه حضور خواهند داشت.
آزمون آن دسته از دانش‌آموزانی که در مسابقه ریاضی imc ثبت نام کرده اند ساعت ۷:۳۰ برگزار شده، سپس به امور انجمن خواهند پرداخت.
سرویس ایاب و ذهاب برای دانش‌آموزانی که از سرویس استفاده می‌کنند برقرار است.

                                                                       دفتر متوسطه‌۱