Blog image

متوسطه‌۲


قابل توجه اولیا ودانش آموزان متوسطه‌۲

دانش آموزان پایه دهم برای آماده‌سازی پروژه‌های جشنواره دانش‌آموزی و گروهی از دانش‌آموزان پایه یازدهم که دربرنامه درخت‌کاری ثبت نام کرده‌اند، فردا پنجشنبه ۱۷ اسفند ازساعت ۷:۲۰ الی ۱۲:۳۰ درمدرسه حضوردارند.

سرویس ایاب وذهاب دراین روز برقراراست.