Blog image

دبستان

اولیای گرامی
گواهی مربوط به ساعت کد نویسی دانش‌آموزان پایه‌ی اول تا ششم دبستان به اتوماسیون‌شان ارسال شده است. 
لطفا برای ملاحظه‌ی آن با کد و رمز دانش‌آموز وارد شوید.