Blog image

دبستان

با سلام

از روز شنبه ۲۹ اردیبهست، با شروع ماه مبارک رمضان، تغییر ساعت تعطیلی دبستان را به شرح زیر به اطلاع می رساند:

- پایه های اول و دوم دبستان ساعت ۱۳:۲۰

-پایه های سوم تا ششم دبستان ساعت ۱۳:۱۰

- جشنواره پایه های اول و دوم دبستان روز چهارشنبه ۹ خرداد  ( ساعت ارایه هر پایه متعاقبا اعلام می شود)

- جشنواره پایه های سوم و چهارم  روز شنبه ۱۲ خرداد    ( ساعت ارایه هر پایه متعاقبا اعلام می شود)

- جشنواره پایه پنجم  روز یکشنبه ۱۳ خرداد  ساعت ۸ الی ۹:۳۰    

برگشت دانش آموزان در روز‌های جشنواره با اولیا است.