Blog image

خانه هنر خرد

خانه هنر خرد با همکاری خانم‌ها فاطمه معارف و مرضیه حکمتی،از اعضا گروه پژوهشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان، «فبک»، دوره‌ی فلسفه برای کودکان و نوجوانان را برگزار می‌کند. واژه‌ی فبک مخفف فلسفه برای کودکان است. فلسفه برای کودکان فرصتی است برای پرسشگری و شوق فهمیدن و گسترش توان بیانگری و تحلیل خود. گذراندن این دوره، شروعی است برای تقویت مهارت‌های تفکر خلاق، تفکر نقاد و تفکر اخلاقی.

برای ثبت نام به خانه هنر خرد مراجعه کنید و یا با تلفن ۲۲۱۷۱۵۴۹ تماس بگیرید.