Blog image

کمیته محیط زیست

 جشن روز جهانی وال با همکاری سازمان غیر دولتی صلح سبز، سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، انجمن گردشگری هاوایی و مجله نشنال جئوگرافی در ۲۱ ژوئن مصادف با ۳۱ خرداد برگزار می شود. ۱۱ گونه از تیره‌ی وال ها در خلیج فارس زندگی می کنند. وال‌ها شبیه ماهی‌ها به نظر می‌رسند، اما از پستانداران هستند. آن‌ها مانند دیگر پستانداران، بچه می‌زایند و به بچه‌های خود شیر می‌دهند. اغلب آن‌ها به صورت گروهی زندگی می‌کنند. گاه این گروه‌ها به دلایل ناشناخته در ساحل دریا به گل می‌نشینند و می‌میرند. همچنین، نسل بسیار از وال‌ها به دلیل شکار بی‌رویه در خطر نابودی است. در زیر به ترتیب دلفین بینی بطری، نهنگ آب، نهنگ گوژپشت و نهنگ قاتل را می بیند.