مؤسسه منظومه خرد و مجتمع آموزشی خرد هیچ شعبه‌ای در تهران و شهرستان‌‌ها ندارد.

 

 اخبار و اطلاعیه‌ها

 

اولیا و دانش‌آموزان گرامی

شما می‌توانید اخبار و اطلاعیه‌ها را از طریق

مراجعه  به «سیستم مدیریت یادگیری خرد» دنبال کنید

 

 

 پورتال‌های خرد

ـــــــــــــ

 

 لینک‌ها

ـــــــــــ

 

              دعوت به همکاری                                پرسش‌نامه‌‌ی دانش‌آموختگان                                       رهگیری پيش‌ثبت‌نام    

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

بیشتر بدانید

ــــــــ ـــ