واحد بین‌الملل

صفحه اصلی /واحد بین الملل

 

واحد روابط بین‌الملل مؤسسه همسو با اهداف آن و انتظارات آموزشی در جامعه‌‌ی جهانی، با هدف ارتقای کیفیت آموزش و استفاده از تجربیات جهانی در امر آموزش، تشکیل شده است.

اهداف واحد بین الملل:

  • ایجاد تشکلی امن و سازمان‌یافته برای برقراری ارتباط آموزشی و تبادل فرهنگی
  • برقراری ارتباط معلمین و دانش‌آموزان با همتایان خود در دیگر کشورها و انجام پروژه‌های مشترک و ارتقای دانسته‌ها در قالب پروژه‌های جهانی
  • تبادل شیوه‌های نوین آموزشی با دیگر کشورها و کسب مهارت در نحوه‌ی بومی‌سازی آن‌ها
  • ایجاد تسهیلات برای حضور فعال معلمین و دانش‌آموزان در کنفرانس‌های جهانی

فعالیت‌ها:

  • شرکت در کنفرانس‌ها و همایش‌ها و پروژه‌های بین‌المللی
  • تشویق و همراهی معلمین جهت شرکت در دوره‌های آموزشی توسعه‌ی حرفه‌ای در شبکه‌ی دانش جهانی
  • آماده‌سازی دانش‌آموزان جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی

 

موفقیت دانش‌آموزان مدارس خِرد در انجام پروژه‌های بین‌المللی و کسب مقام‌های برتر در مسابقات جهانی، حاکی از فعالیت مؤثر این واحد، همسو با اهداف مؤسسه است. 

 

 

 

گزارش مسابقه ساعت کد نویسی دبستان