معرفی کتاب
صفحه اصلی / کتابخانه / معرفی کتاب
 
 
 
 

عنوان: انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده
نویسنده: یووال نوح هراری
ترجمه: زهرا عالی
انتشارات: نو
تعداد صفحات: ۵۵۲
سال ۱۳۹۷

انسان خردمند نشان داد که از کجا آمده‌ایم، انسان خداگونه نشان می‌دهد که به کجا می‌رویم.
دکتر یووال نوح هراری از دانشگاه آکسفورد دکترای تاریخ دارد و در دانشگاه بیت ‌المقدس تاریخ جهان تدریس می‌کند. بیش از ۶۵۰۰۰ نفر در دورۀ اینترنتی تدریس تاریخ مختصر بشر او ثبت‌نام کرده‌اند. کتاب انسان خردمند ‌او که در سال ۲۰۱۴ انتشار یافت به یک پدیدۀ بین‌المللی تبدیل شد و آن را به ۴۰ زبان ترجمه کرده‌اند.

اثر انگشت انسان که محور مفهومی طراحی جلد در کتاب انسان خردمند بود، در کتاب انسان خداگونه به اثر انگشت دیجیتال تبدیل شده است.
نویسنده در این کتاب نیز کمابیش همان آرایی را پی می‌گیرد که در کتاب پیشین مطرح کرده است. تاریخ را از منظری کلان می‌نگرد، دوران‌های تاریخی را می‌کاود و سه انقلاب کلی را در تاریخ بشر مشخص می‌کند. در دوره نخست،‌بشر در احاطه ذاتی برتر است ذاتی همه‌جا حاضر و قاهر و غالب. معیار خیر و شر. اما این ذات برتر نمی‌تواند بر بشر حکم براند مگر به واسطه‌ی نمایندگانی بر زمین. این نمایندگان بر اساس متونی که مقدسش می‌خوانند، حیات و ممات آدمی را به نمایندگی از خداوند تفسیر و تعیین می‌کنند. گناه را تعریف می‌کنند، معصیت کار را در دنیا عقوبت می‌دهند و حکم عقوبت او در آخرت را نیز برایش تشریح می‌کنند.


 

عنوان: انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر
نویسنده: یووال نوح هراری
ترجمه: نیک گرگین
انتشارات: نو
تعداد صفحات: ۶۲۱
سال ۱۳۹۷

نویسنده تاریخ انسان را از  ۲/۵ میلیون سال پیش تا زمان حال را بیان می‌کند. هراری برای نوشتن انسان خردمند از منابع معتبر و تحقیقات دیگر دانشمندان در سرتاسر کتاب استفاده کرده است و ما با یک کتاب علمی که پایه و اساس خوبی دارد طرف هستیم.
هر اتفاق مهمی که در طول تاریخ بشر رخ داده در این کتاب بیان شده است: چه بر سر گونه‌های مختلف بشر آمد؟ چه بر سر حیوانات عظیم‌الجثه آمد؟ مغز چگونه تکامل یافت؟ آتش چه تاثیری بر تاریخ گذاشت؟ امپراتوری‌ها و حکومت‌ها چرا به وجود آمد؟ پول چگونه و چرا اختراع شد؟ مسیحیت و اسلام چه تاثیری بر انسان و تاریخ گذاشتند؟ و مهم‌تر از همه، گونه انسان خردمند به کجا می‌رود؟


 


عنوان: معتقدات و آداب ایرانی (از عصر صفویه تا دوره پهلوی)
نویسنده: هانری ماسه
ترجمه: مهدی روشن ضمیر
انتشارات: شفیعی
تعداد صفحات: ۴۴۲
سال ۱۳۸۷

«فولکور» از دو كلمه «فولك» و «لر» تركیب شده‌است. در زبان انگلیسی Folk (فولك) به معنی مردم است و «لر» به معنی دانش. بنابراین فلكلر یعنی دانش مردم كه در زبان فارسی به نام‌های گوناگون فرهنگ مردم، فرهنگ توده، فرهنگ عوام، فرهنگ عامه ‌یا توده شناسی نامیده شده‌ است. فولکور عبارت است از علم سنن، مراسم، معتقدات، آداب و رسوم، افسانه‌ها، ترانه‌ها؛ و آداب و سنن یك قوم یا یك سرزمین را دربرمی‌گیرد، اعم از عامیانه و عالمانه. بررسی آداب و رسوم و اعتقادات مردم نه تنها از لحاظ علمی و روان‌شناسی قابل توجه ‌است، بلكه برخی از نكات تاریك فلسفی و تاریخی را نیز روشن خواهد كرد. كتاب حاضر تألیف هانری ماسه، دانشمند ایران‌شناس فرانسوی درباره فولکور و رسوم و آداب محلی ایران از دوره صفویه تا عصر پهلوی می‌باشد و برخی صاحب‌نظران ایرانی و غیرایرانی آن را جامع‌ترین كتاب در این زمینه دانسته‌اند. در كتاب اعتقادات و آداب و رسوم ایرانیان درباره‌ی زناشویی و ازدواج، مرگ و مراسم تشییع جنازه، مراسم ادواری، هواشناسی عامیانه، حیوانات، گیاهان، آب‌ها و پیشگویی یا غیب‌گویی بیان شده‌ است.


 

عنوان: رفتارشناسي ايرانيان (درآمدي بر شناخت روحيات فرهنگ و رفتار مردمان ايران)
نویسنده: كيومرث فلاحي 
انتشارات: مهكامه
تعداد صفحات: ۲۸۸
سال ۱۳۹۶

در این کتاب به کلیات، موضوع، مفهوم ها و آشنایی با فرهنگ ها، رفتار اجتماعی و روحیه ملت ها، زیست بوم، فرهنگ و رفتار اجتماعی ایرانیان و بررسی ویژگی های روحیه جمعی مردم ایران و قومیت ها پرداخته شده است.