Blog image

اولیای مدارس خرد

اولیای محترم دانش‌آموزان مدارس خرد


براساس اطلاعیه قبلی، ثبت نام سرویس برای سال تحصیلی۹۴-۹۳ تا پایان مردادماه انجام می گیرد.با توجه به روز های پایانی مرداد چنانچه تا کنون برای ثبت نام سرویس فرزندتان اقدام نکرده اید در اسرع وقت به واحد سرویس مراجعه فرمایید.
روز پنجشنبه ۹۳/۵/۳۰از ساعت ۸الی ۱۲آخرین مهلت ثبت نام است .