Blog image

در مرداد امسال و قبل از انتخاب رشته ی داوطلبان کنکور ۹۳-۹۲ سازمان سنجش متن مفصلی برای تشریح این موضوع منتشر کرد.

این مقاله سه قسمت دارد که پاسخ سوال داوطلبان و خانواده ها را می دهد.

قسمت اول: آشنایی با روش نمره کل سازی در آزمون سراسری

قسمت دوم: نحوه ی تراز کردن نمره ی دروس امتحانات نهایی

قسمت سوم: نحوه ترکیب تراز در صد های کنکور و نمرات امتحان نهایی و ساختن تراز کل برای رتبه‌بندی

با توجه به این که هر سال تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور بیشتر می شود.توصیه می‌کنیم که امتحانات نهایی جدی گرفته شود چرا که تک تک نمرات در کنکور نقش خواهند داشت .

مطالعه مقاله‌ی پیوست به دانش‌آموزان و والدین توصیه می‌شود.

دریافت قسمت اول مقاله

دریافت قسمت دوم مقاله

دریافت قسمت سوم مقاله