Blog image

روابط بین الملل

برگزاری ساعت کدنویسی

 

زمان: ۱۶ آذر تا ۲۲ آذر

ساعت کدنویسی پروژه‌ای است برای معرفی ۱۵۰ میلیون دانش آموز به علوم کامپیوتر.

قبل از برگزاری، تمامی دانش‌آموزان دبستان در سایت ‌code.org ثبت‌نام شدند. برای هر پایه، درسی در حد توانایی دانش‌آموزان آن پایه در نظرگرفته و آدرس، کد و رمز مربوط به ورود به سایت پرینت گرفته شد.

دانش‌آموزان در زنگ‌های کامپیوتر به گروه‌های دو نفره تقسیم شدند. کد و رمز مربوط به ورود هر فرد در اختیارشان قرار داده شد.

نتایج:

۴۵ نفر در پایه‌ی اول

۱۴ نفر در پایه‌ی دوم

۲۸ نفر در پایه‌ی سوم

۳۸ نفر در پایه‌ی چهارم

۵۷ نفر در پایه‌ی پنجم

۳۱ نفر در پایه‌ی ششم

در مجموع ۲۱۳ نفرساعت کدنویسی را در درس مربوطه در زمان مقرر به پایان رساندند.

گواهی‌های هر دانش‌آموز پس از توضیح این نکته که چرا مدرسه‌ی ما مدرسه‌ی سبز است به اتوماسیونشان فرستاده شد.