Blog image

مجموعه ورزشی

برنامه ترم پاییز مجموعه ورزشی

 

 

 

نکات قابل توجه

لطفاً قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید

 • ترم پاییز از تاریخ ۱۰ مهر ماه شروع و تا تاریخ ۳۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.
 • تشکیل کلاس ها منوط به حد نصاب رسیدن آن می باشد.
 • کلاس های ورزشی در تعطیلات رسمی تشکیل نمی‌شود و چنانچه مجموعه به هر دلیلی کلاسی را تعطیل کند، ملزم به جبران آن می‌باشد.
 • اطلاعیه‌های ورزشی را ازطریق کانال خرد پیگیری کنید. هرگونه کنسلی، تغییر ساعت و یا تغییر روز کلاس، از طریق کانال تلگرام خرد اطلاع داده می‌شود.
 • پرداخت کل شهریه کلاس هنگام ثبت نام الزامی است.
 • پس از گذشت یک جلسه از شروع کلاس ۱۰٪ شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد.
 • پس از گذشت دو جلسه از شروع کلاس ۲۰٪ شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد.
 • پس از گذشت سه جلسه از شروع کلاس شهریه مسترد نخواهد شد.
 • جبرانی کلاس‌های خصوصی شنا با اطلاع قبلی (صبح همان روز) تنها یک بار در طول ترم قابل استفاده است.
 • عدم حضور شناگر صبح همان روز فقط به دفتر ورزشگاه اطلاع داده شود.
 • در صورت عدم اطلاع از غیبت شناگر، به دلیل حضور مربی امکان جبران کلاس وجود ندارد.
 • لطفاً رسید وجه (نسخه زرد) را تا پایان ترم نزد خود نگه دارید.
 • با توجه به اطلاع رسانی برای ثبت نام هرترم۱۵ روز قبل از شروع کلاسها، عدم ثبت نام به موقع و غیبت در طول ترم باعث کسر شهریه نخواهد شد.

دفتر مجموعه ورزشی