Blog image

خانه هنر

خانه‌هنر‌خرد بازدیدهای هنری را با عنوان «تجربه و تماشا» برای نوجوانان و بزرگسالان برگزار می‌کند:

👈 " تجربه و تماشا" با هدايت نسترن صارمى
👈بازديد از آثار " تونى كرگ "در موزه هنرهاى معاصر
👈 و شنيدن از معناى مجسمه‌سازى و حجم در دنياى امروز

زمان: جمعه ٣ آذر  ساعت ١٥ تا ١٨ عصر

برای اطلاع از شرایط شرکت در برنامه از روز دوشنبه ۲۹ آبان با خانه هنر خرد تماس بگیرید.
 تلفن: ۲۲۱۷۱۵۴۹