Blog image

متوسطه ۱ و ۲ و هنرستان

نه بنفشه داند این راز، نه بید و رازیانه

دم همتی شگرف است تو را در این میانه

با جشنواره‌ی پروژه‌های دانش آموزانمان به استقبال بهار می‌رویم

اولیای گرامی

با سلام و احترام، از شما دعوت می‌شود از جشنواره‌ی پروژه‌های دانش‌آموزان متوسطه ۲، هنرستان و متوسطه ۱ بازدید فرمایید. حضور شما در این فضای یادگیری بر شور و شوق مربیان و دانش‌آموزان می‌افزاید و توانایی نقدپذیری را در آنان افزایش می‌دهد. هم چنین جشنواره فرصتی است که شما اولیای گرامی در تعالی سازنده با تعداد زیادی از دانش‌آموزان به گفتگو می‌نشینید و شناخت بیشتری از قدرت تجزیه و تحلیل، تحقیق و توانایی‌های علمی و اجتماعی آنان بدست می‌آورید. امسال می‌توانید در ارائه‌ی پروژه‌ها هنگام داوری حضور داشته باشید و با پیشنهادات‌تان ما را همراهی کنید.

 


جدول زمان بندی ارائه پروژه های دانش آموزی