Blog image

متوسطه۲

دانش‌آموزان عزیز متوسطه۲

روژین و موژان فروزندگان


موفقیت شما را در کسب رتبه سوم کشوری مسابقه کامپیوترجشنواره ابن‌سینا تبریک می‌گوییم. سلامتی و سربلندی شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

 

مدیران، مشاوران، معاونان، کادر اجرایی و اداری موسسه منظومه خرد