انجمن اولیا و مربیان هنرستان

صفحه اصلی / مدارس خِرَد / هنرستان / انجمن اولیا و مربیان هنرستان

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

اسامی اعضای منتخب انجمن اولیا و مربیان هنرستان:

١- خانم دکتر نیلوفر رضوی

۲- خانم شیرین مسیح نيا

٣- خانم هانیه دلاوری

۴- آقای مرتضی حسینی

۵-خانم مهندس الهه عزیزی

۶-خانم دکتر ساغر انصاری

۷- آقای دکتر ساویز پژهان

 

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اعضای انجمن هنرستان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به شرح زیر است:

۱- آقای سیدکاظم کاظمی

۲- خانم صونا قائم

۳- خانم شیرین مسیح‌نیا

۴- خانم نیلوفر نیل‌چی

۵- آقای ساویز پژهان