اهداف آموزشی و پرورشی دبستان خِرَد

صفحه اصلی / مدارس خِرَد / دبستان / اهداف آموزشی و پرورشی

 

 

۱- پرورش مهارت‌هاي زندگی، اخلاق و خداجويی

اين مهارت ها از دوره‌ی پيش‌دبستانی آغاز می‌شود و به تدريج گسترش می‌یابد، به نحوی که دانش‌آموزان در دوره‌ی متوسطه توانايی شناخت علايق و توانايی‌های خود را به دست آورند. ياد بگيرند که "چگونه ياد بگيرند"، بتوانند برنامه‌ريزی کنند و توان مديريت بر برنامه‌ی خويش را داشته باشند. صداقت، مسؤوليت‌پذيری، احترام متقابل و حرمت گذاشتن به کار در تمام زمينه‌های آموزشی مورد توجه قرار می‌گيرد. اصول اخلاقی از طريق تلفيق در ساير دروس آموزش داده می‌شود.

۲- آموزش زبان دوم

آموزش زبان انگليسی به عنوان زبان دوم از پيش‌دبستانی به گونه‌ای برنامه‌ريزی شده است که دانش‌آموزان در ۸ سالگی بتوانند مدرک YLE، در ۱۴ سالگی مدرک PET و در ۱۷ سالگی مدرک FCE را دريافت کنند.

۳- آموزش هنر

پايه‌ی هنری قوی موجب پرورش توانایی‌هایی همچون خلاقيت، تمرکز، حل مسئله، هماهنگی، توجه به ارزش‌ها و خويشتنداری می‌شود. آموزش هنر با توجه به اين يافته‌های علمی برنامه‌ريزی و اجرا می‌شود. به اين ترتيب کارگاه‌های هنر فضای مناسبی برای فعاليت نوآموزان ايجاد می‌کند.

۴- ورزش و حرکت

تأثيرات مثبت حرکت و ورزش در سال‌های اوليه‌ی رشد نوآموزان بر سلامتی جسمی، روانی و يادگيری آنان در سال‌های بالاتر به اثبات رسيده است. مهارتهاي روان حرکتي با فعاليت‌هايی برای هماهنگی چشم و دست، چرخيدن، هدف‌گيری، شمردن، پريدن، توپ بازی و ژيمناستيک از پيش‌دبستانی شروع می‌شود و در دوره‌ی متوسطه با فعاليت‌‌های بدنسازی ادامه می يابد.مربيان کارآزموده، وجود سالن‌های ورزشی با امکانات مناسب برای رده های سنی دانش‌آموزان فضايی دلپذير برای فعاليت‌های بدنی ايجاد می‌کند.

 

 

۵-خواندن و نوشتن

ايجادمحيطی پربارکه ‌نوآموزان بتوانند در معرض واژگان بيشتری قرار گيرند از پيش‌دبستانی شروع می‌شود. اين هدف با خواندن داستان، بازی در نمايشنامه و خواندن شعر محقق می‌گردد. به تدريج که دانش‌آموزان ياد می‌گيرند بنويسند، با واژگان بيشتری آشنا می‌شوند. آموزش نوشتن از سال‌های اول ابتدايی در "کارگاه‌های نوشتن" آموزش داده می‌شود. وجود کتابخانه‌ی غنی، همراه با ساعت کتاب خوانی مشوق دانش‌آموزان برای مطالعه‌ی بيشتر است.

۶- آموزش رياضيات

کودک نيازمند حل مسايل جالب و چالش‌برانگيز است. حل مسئله از طرق مختلف، به‌صورت تمرين و تکليف يا از طريق کارهای عملی مانند ارايه‌ی يک نمايشنامه ممکن است رخ دهد. برنامه‌ی آموزش رياضی از راه‌های مختلف بر آن است که ضمن جذاب کردن حل مسئله توانايی‌های ديگر نوآموزان را پرورش دهد تا کودک توانايی‌های خويش را باور کند.

۷- آموزش علوم

مشاهده، آزمايش، گفت‌وگو و تحقيق درباره‌ی مفاهيم علوم و درک ارتباط آن با زندگی واقعی علاوه بر ارتقای توانايی خوب ديدن و خوب شنيدن سبب می‌شود تا دانش‌آموزان با بيان مطالب، فهم خود را از مطلب ارايه دهند. سپس با نوشتن مشاهدات خود به روش علمی و جمع‌آوری داده‌ها، مهارت‌های رياضی و نگارش آنان تقويت می‌شود. آموزش به روش تلفيقی که مهارت‌های مختلف دانش‌آموزان را تقويت می‌کند، از اهداف آموزش علوم است. وجود آزمايشگاه‌های مجهز به ترغيب ‌دانش‌آموزان و مشارکت آنان در فعاليت‌های علمی کمک مؤثری می‌کند.

۸- آموزش کامپيوتر

آموزش کامپيوتر به شيوه‌ای برنامه‌ريزی شده است که دانش‌آموزان بتوانند در تخصص‌های مورد علاقه‌ی خود به تدريج تا سال یازدهم متوسطه گواهينامه‌ بين‌المللی کسب کنند.

۹- تغذيه‌ی مناسب

توجه به تغذيه‌ی مناسب برای نوآموزان و دانش‌آموزان علاوه بر تأثيراتی که در رشد جسمی و روانيشان دارد آنان را آماده‌ی يادگيری می‌کند. غذای سالم و تازه طبخ شده، فضای مناسب ناهارخوری و امکانات آن باعث می‌شود که نوآموزان اشتياق بيشتری به صرف غذا پيدا کنند.